Nieuwsflits

Na oprichting en bestuurder van de VVBA bij mijn vorige werkgever (LBP) ben ik sinds 5 april 2011 als bedrijf officieel lid van de VVBA, voluit de Vereniging van BrandveiligheidAdviseurs. Een beperkt aantal bureaus is lid van deze vereniging. Aan leden worden eisen gesteld aan de technisch inhoudelijke kwaliteit van het advieswerk. Voor mijn lidmaatschap is ook mijn kwaliteitssysteem positief beoordeeld.

Het is goed om als expert over een sterk kennisnetwerk te kunnen beschikken, mede omdat brandveiligheid zo'n uitgebreid vakgebied is. Een deel van mijn lang bestaande netwerk van collega's heeft hiermee een formele status gekregen.

Na de publicatie BvB2007 en de voorloper in 1995 is gewerkt aan de omzetting tot een norm voor grote brandcompartimenten. Deze NEN 6060 wijkt beperkt af van de richtlijn BvB2007. Op basis van een vuurlastberekening wordt de acceptabele grootte van een brandcompartiment berekend. Tijdens de kritiekperiode staat hier de ontwerpnorm. Na kritiekverwerking wordt de norm definitief.

NEN 6079 bevat een fundamentelere benadering voor grote brandcompartimenten, maar stoelt wel voor een deel op vergelijkbare uitgangspunten. In de kern wordt het risico op branduitbreiding als maat genomen voor de grote van een brandcompartiment. De ontwerpnorm is februari 2014 gepubliceerd.

Lees ouder normnieuws hierna.

Op 1 januari 2008 ben ik dit adviesbureau gestart, maar ik was toen al 15 jaar adviseur brandveiligheid. Door deze stap is de betrokkenheid met opdrachtgevers alleen maar groter geworden. Deze website is online sinds eind maart 2008, welkom!

In september 2010 verscheen bij SBR een publicatie hoe een rieten dak brandveilig kan worden gedetailleerd. Hier ziet u de omslagvoorzijde publicatie, deze publicatie kunt u bij SBR bestellen. Het betreft het zogenaamde schroefdak dat op zichzelf veel veiliger is dan de traditionele open constructies met riet vanaf de binnenzijde in het zicht.

De SBR publicatie 'Brandwerende details' is in 2009 uitgekomen.

voorzijde publicatie

Het project is uitgevoerd in opdracht van SBR, ik was rapporteur. Betrokkenen waren diverse partijen uit onder meer de industrie en het brandweerveld. De brandwerende details betreffen zowel woning- als utiliteitsbouw.

In de zomer verscheen in het TVVL-magazine 7-8/2009 een artikel van mijn hand over branddoorslag bij bestaande houten dakconstructies.

In het themanummer 'Beveiliging en Brandveiligheid' van het blad Stedebouw en Architectuur, juni 2008, zijn een column en een artikel van mijn hand verschenen. Het gehele nummer is te bestellen via de bijbehorende website.

In Bouwwereld is een artikel van mijn hand verschenen over de genoemde SBR publicatie.

In de Cobouw van 22 januari 2009 stonden de (vrij verwoorde) resultaten van een interview met mij, naar aanleiding van de afgebrande rijtjeshuizen in Hoofddorp en Zaandam en het inspectiesignaal van VROM dat naar aanleiding daarvan werd verwacht (inmiddels verschenen, zie de website van VROM).

Voor installaties voor rook- en warmteafvoer (rwa) is certificering meestal verplicht. De personen die de benodigde deskundigheid moeten bezitten worden gecertificeerd aan de hand van een examen dat onder regie van Certoplan wordt afgenomen. Ik hebĀ  samen met de andere leden van de examencommissie vele jaren en ook nu nog de examenopgaven opgesteld.