Na de publicatie BvB2007 en de voorloper in 1995 is gewerkt aan de omzetting tot een norm voor grote brandcompartimenten. Deze NEN 6060 wijkt beperkt af van de richtlijn BvB2007. Op basis van een vuurlastberekening wordt de acceptabele grootte van een brandcompartiment berekend. Tijdens de kritiekperiode staat hier de ontwerpnorm. Na kritiekverwerking wordt de norm definitief.

NEN 6079 bevat een fundamentelere benadering voor grote brandcompartimenten, maar stoelt wel voor een deel op vergelijkbare uitgangspunten. In de kern wordt het risico op branduitbreiding als maat genomen voor de grote van een brandcompartiment. De ontwerpnorm is februari 2014 gepubliceerd.

Lees ouder normnieuws hierna.

 

Sinds februari 2010 is de ontwerpnorm NEN 6098 gepubliceerd. Deze behandelt rookbeheersingssystemen in mechanisch geventileerde parkeergarages. Ik was betrokken bij de eerste fase van deze ontwerpnorm (als rapporteur). Dat was een logisch vervolg op de kritische SBR publicatie van mij en 2 collega's, over dit onderwerp uit 2004. De aanleiding was een concept richtlijn, die weer voortkwam uit ... die eerste auto die ik eind jaren '90 in de Bijlmer parkeergarage als TNO-er mocht aansteken! We zijn nu meer dan 10 jaar verder maar de wetenschappelijke kennis hierover wordt nog steeds vertroebeld door moeilijke politieke keuzes: wat is voldoende veilig en wat niet?