De afstanden tussen gebouwen, tussen ramen van verschillende brandcompartimenten etc. moeten zo groot zijn dat er geen brandoverslag optreedt. De eis is de wbdbo (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) in minuten. Met een computerprogramma kan ik controleren of het gebouw(ontwerp) voldoet. De rapportage is geschikt voor indiening bij de overheid, bijvoorbeeld ten behoeve van de bouwaanvraag.

Ik was voor dit onderwerp nauw betrokken bij belangrijke ontwikkelingen zoals de normeringen van de NPR 6091 en NEN 6068, en de computerprogramma's Brando en Brando2. Verder schreef ik de toelichtende SBR-publicatie 541.05 "weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag".