Na oprichting en bestuurder van de VVBA bij mijn vorige werkgever (LBP) ben ik sinds 5 april 2011 als bedrijf officieel lid van de VVBA, voluit de Vereniging van BrandveiligheidAdviseurs. Een beperkt aantal bureaus is lid van deze vereniging. Aan leden worden eisen gesteld aan de technisch inhoudelijke kwaliteit van het advieswerk. Voor mijn lidmaatschap is ook mijn kwaliteitssysteem positief beoordeeld.

Het is goed om als expert over een sterk kennisnetwerk te kunnen beschikken, mede omdat brandveiligheid zo'n uitgebreid vakgebied is. Een deel van mijn lang bestaande netwerk van collega's heeft hiermee een formele status gekregen.