In september 2010 verscheen bij SBR een publicatie hoe een rieten dak brandveilig kan worden gedetailleerd. Hier ziet u de omslagvoorzijde publicatie, deze publicatie kunt u bij SBR bestellen. Het betreft het zogenaamde schroefdak dat op zichzelf veel veiliger is dan de traditionele open constructies met riet vanaf de binnenzijde in het zicht.

De SBR publicatie 'Brandwerende details' is in 2009 uitgekomen.

voorzijde publicatie

Het project is uitgevoerd in opdracht van SBR, ik was rapporteur. Betrokkenen waren diverse partijen uit onder meer de industrie en het brandweerveld. De brandwerende details betreffen zowel woning- als utiliteitsbouw.

In de zomer verscheen in het TVVL-magazine 7-8/2009 een artikel van mijn hand over branddoorslag bij bestaande houten dakconstructies.

In het themanummer 'Beveiliging en Brandveiligheid' van het blad Stedebouw en Architectuur, juni 2008, zijn een column en een artikel van mijn hand verschenen. Het gehele nummer is te bestellen via de bijbehorende website.

In Bouwwereld is een artikel van mijn hand verschenen over de genoemde SBR publicatie.

In de Cobouw van 22 januari 2009 stonden de (vrij verwoorde) resultaten van een interview met mij, naar aanleiding van de afgebrande rijtjeshuizen in Hoofddorp en Zaandam en het inspectiesignaal van VROM dat naar aanleiding daarvan werd verwacht (inmiddels verschenen, zie de website van VROM).