Uit de oude doos onderstaande tekst. Maar de geschiedenis herhaalt zich blijkt bij de overgang van Bouwbesluit naar BBL....

=====

Sinds 1992 is er landelijke bouwregelgeving, te weten het Bouwbesluit. In 1998 en 2003 werden hierin fikse veranderingen doorgevoerd. In 2012 is het Bouwbesluit 2012 gepubliceerd en ongeveer elk half jaar kunnen hierin veranderingen worden doorgevoerd.

Wat vooraf ging aan het Bouwbesluit 2012:

De teksten van het integrale Bouwbesluit 2012 (samengesteld uit de Staatsbladen met Bouwbesluit 2012 en het bijbehorende Veegbesluit ) en de Regeling Bouwbesluit 2012 waren definitief bekend sinds december 2011 en van kracht geworden per 1-4-2012.

Na een turbulente tijd van studie van Bouwbesluit, "Veegbesluit" (ja dat was nodig ter correctie) en de vraag of er ook nog een "Stoffer- en blikbesluit" bij moest komen, is eind 2011 door Minister Donner gesteld dat het Bouwbesluit 2012 niet wordt ingevoerd voor april 2012.

Eerder was al de verwachting ontstaan dat het Bouwbesluit niet eerder dan 2012 van kracht werd. De onafhankelijke adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften heeft een flink aantal kritiekpunten kunnen benoemen waarvan diverse naar mijn inzicht zeker terecht zijn. Gelukkig ging men hiermee nu aan de slag om de concept Bouwbesluittekst te verbeteren! Opvallend hierbij is dat diverse punten al voor een deel aan de orde zijn geweest in rapporten en artikelen van mij. Zo heb ik al in 1999 bij TNO bijvoorbeeld kritiek op het spiegelsymmetrie-beginsel bij brandoverslag gerapporteerd (´Brandoverslag bij industriehallen'). Ook over besloten ruimten heb ik al het nodige geschreven dat nog steeds als basis kan dienen voor betere ontwerpregels dan nu in de conceptteksten stonden. Het blijft kennelijk lastige materie die soms specialisme vereist.

Op de VROM site stond zomer 2008 een eerste ontwerptekst voor het Bouwbesluit waarop commentaar gevraagd werd. Het was ingrijpend wat hier werd voorgesteld, met name voor woonfuncties zou de ontwerpvrijheid veel groter worden maar de brandveiligheid leek daardoor wel in het geding. Samen met de VVBA-leden is toen een reactie opgesteld met verbetervoorstellen richting VROM. De versies die hierop gevolgd zijn verdienden nog steeds verbetering op essentiële punten. Het is een geluk voor de bouwpraktijk dat die versies met de geconstateerde problemen niet van kracht werd in 2009 of 2011!