Algemeen

Wilt u nader kennismaken? Bel of mail me via contactgegevens.

Enkele artikelen van mijn hand zijn:

  • Bepaling benodigde uitgangsbreedte leidt tot verrassingen (Bouwbesluit in de Praktijk nr.9, november 2003)
  • Branddoorslag bij woningen nader bekeken (TVVL magazine, 2009)
  • Brandfysica - is er meer dan vuurbelasting (Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging, blad Bouwfysica vol 16, 2003)
  • Brando computerprogramma weerstand tegen brandoverslag (Brand en Brandweer, november 1997)

In mijn visie op de verhouding tussen adviseur en opdrachtgever is de basis van mijn rol:

  • zorgvuldig werk
  • laatste stand der techniek
  • belangen van de klant centraal